A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Tanácsa 1998-ban hozta létre a BME Informatikai Központot (BME IK). A Központ neve 2009-ben – teljes profiljának megtartásával – Közigazgatási Informatikai Központra változott. A BME IK célja és feladata az Egyetemen belüli és azon kívüli kutatócsoportok, fejlesztő intézmények együttműködésének kezdeményezése, szervezése, koordinálása külső finanszírozású (hazai és nemzetközi pályázatok, piaci megbízások) kutatási-fejlesztési munkákban. A Központ elősegíti és koordinálja saját, valamint a BME más szervezeti egységeiben meglévő tudásbázis hasznosítását, az információgazdaság piaci szereplőivel való együttműködést, saját és más egyetemi alkotó csoportok tudástranszferét. A BME IK kiemelten törekszik arra, hogy részt vállalhasson magas fokú tudáskoncentrációt igénylő, hazai informatikai, információtechnológiai fejlesztési feladatok megoldásában, technológiatranszfer útján a hazai kis- és középvállalkozások világpiaci versenyképességének javításában.

A BME IK megalapításának 20. évfordulója alkalmából tartott szakmai fórumon, 2018. november 13-án, együttműködési megállapodás jött létre a Belügyminisztérium és a Műegyetem között. (http://ik.bme.hu/20-eves)

A BME IK számos multinacionális és hazai vállalattal, kutatóintézettel dolgozik együtt hazai és nemzetközi fejlesztésekben, kutatásokban. Kormányzati és országos közigazgatási szervezetek informatikai feladatai megoldásában működik közre, valamint társadalmi és érdekképviseleti szervezettel (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Informatikai Érdekegyeztető Fórum, NESSI-Hungary Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform, Magyar Grid Kompetencia Központ, stb.) alakított ki partnerséget az információs társadalom fejlesztési feladatainak megoldásában.

A Közigazgatási Informatikai Központ az első olyan egyetemi szervezeti egység, amely rendelkezik mind az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer, mind az MSZ EN ISO/IEC 27001:2013 információvédelmi irányítási rendszer hivatalos tanúsítványával. A BME IK statútumának megfelelően a kutatás-fejlesztési együttműködéseiben, illetve a konkrét termék- és szolgáltatásfejlesztési munkában saját erőforrásait mozgósítja, ugyanakkor dinamikus humánerőforrás gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az Egyetem szellemi hátterét is igénybe vegye. Az elmúlt több mint tíz évben kialakultak ennek adekvát formái, és egyetemen belüli partnerei.