Az információs technológiák viharos fejlődése és az informatikai alkalmazások széleskörű társadalmi-gazdasági beágyazódása a Műegyetem tudásbázisának hasznosítását az információs társadalom alakításában is fontos szerephez juttatja. A BME Közigazgatási Informatikai Központ – háta mögött a BME szerteágazó tudásbázisával – felvállalja azokat a kutatás-fejlesztési, menedzselési, innovációs feladatokat, melyek megoldásával hozzá tud járulni a hazai gazdaság világpiaci versenyképességének növeléséhez, a magyar társadalom működtetési hatékonyságának javításához. Hazai ipari vállalkozásokkal együttműködik olyan termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, mely közös eredményeket a résztvevő vállalkozások a világpiacon gazdasági haszonná tudják transzformálni. Informatikai alkalmazás-fejlesztéseken támogatásával közreműködik a magyar társadalom hatékonyabb működtetésének megteremtéséhez, azon belül elsősorban a szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez. Tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalom előtt álló feladatok megoldásához, ezen keresztül a Műegyetem presztízsének növeléséhez, és a Műegyetemi oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs feladatainak maradéktalan teljesítéséhez.