2018/11/13

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos szimpóziummal emlékezett meg a BME Közigazgatási Informatikai Központ (BME IK) megalapításának 20-dik évfordulójáról. A szimpózium ünnepélyes keretet biztosított a Belügyminisztérium (BM) és a Műegyetem közötti együttműködési megállapodás megkötésére, melyet a BM nevében Dr. Pintér Sándor miniszter, a BME képviseletében Dr. Józsa János rektor és Kotán Attila kancellár írt alá.

Az együttműködés hátterében a hatékony működésű állam, a valódi elektronikus közigazgatás megteremtése, a rend és a közbiztonság fenntartása, valamint a katasztrófa-helyzetek megelőzése áll. Ezen stratégiai célokhoz tartozó fejlesztések megvalósulása elősegíti az állampolgárok biztonságát, az életminőségük javítását, az államigazgatás működésének hatékonyságát, a költséghatékony közigazgatás létrejöttét. A központi és önkormányzati közigazgatás-fejlesztés, a bűnmegelőzés és –feltárás sikere, a katasztrófa-helyzetek megelőzése, szükség esetén elhárítása, elképzelhetetlen további, jelentős informatikai fejlesztések nélkül, melyek biztosítják a szoros együttműködést (interoperabilitást) a kormányzati, közigazgatási és önkormányzati alrendszerek (szakrendszerek) között a kialakítandó új, modern elektronikus közigazgatási rendszer teljes életciklusa alatt.

A Belügyminisztérium a saját és a hatáskörében lévő szervezetek (ORFK, OKFI, NISz, IdomSoft) meglévő informatikai rendszerei továbbfejlesztésében, valamint új informatikai rendszerei kialakításában és alkalmazásba vitelében szállító-független szakmai kompetencia háttérre kíván támaszkodni, ezért kifejezetten építeni kíván a BME szerteágazó és tudományosan megalapozott szakmai kompetenciájára.

Az aláírt együttműködési megállapodás kifejezett célja, hogy az intézmények közötti együttműködés hosszú távon tervezhetővé, szisztematikussá váljék, és eredményei a kölcsönös előnyök alapján szolgálják mind a BM, mind a BME primer feladatainak minél sikeresebb teljesítését az erőforrások hatékony és optimális hasznosításával.

Dr. Józsa János rektor a szimpózium megnyitásaként tartott köszöntőjében, méltatta a 20 éves BME
IK tevékenységét, példamutató szerepvállalását a hazai elektronikus közigazgatás megteremtésének elősegítésében, az egyetemi tudás és szakértelem konkrét társadalmi hasznosításában felmutatott eredményességét. Az együttműködési megállapodás kapcsán megemlítette, hogy a BME a tevékenységeit
oly módon kívánja fejleszteni, hogy hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság által felvetett problémák sikeres megoldásához.

Dr. Pintér Sándor miniszter, a szimpózium fővédnöke, nyitóelőadásában elismerőleg szólt a Belügyminisztérium és a Műegyetem hosszú múltra visszatekintő, eredményes együttműködéséről, külön is megemlítve a BME IK tevékenységének fontosságát. Áttekintette a közigazgatás-fejlesztés előtt álló legsürgetőbb feladatokat, külön kiemelte a kibervédelem, az egészségügy fejlesztésének, a katasztrófák megelőzésének fontosságát.

Dr. Risztics Péter a BME IK elnöke előadásában felidézte az IK elmúlt 20 évének legfontosabb fejlesztési eredményeit. Hajzer Károly BM helyettes államtitkár beszámolt a közigazgatás-fejlesztés legújabb eredményeiről. A szimpózium további szakmai előadói, Jankovits István a BME IK igazgatója, Dr. Szeberényi Imre a BME IK igazgatóhelyettese, Szabó Zoltán Attila a NISz vezérigazgatója és Dr. Karlócai Balázs az IdomSoft vezérigazgatója a közigazgatás-fejlesztés egy-egy kiemelkedő eredményét mutatták be.