Minőség- és információvédelmi politika

A BME Közigazgatási Informatikai Központ (BME IK) legfontosabb célkitűzése, hogy feladatait a vonatkozó jogszabályoknak és működési előírásoknak megfelelően, tudatos és szervezett tevékenységgel, partnerei igényeinek és elvárásainak maradéktalanul megfelelve teljesítse.

A minőség- és az információvédelem területén megfogalmazott céljaink eléréséhez, valamint partnereink elégedettségének elnyeréséhez és megtartásához fontos eszköznek tartjuk a BME IK minden tevékenységére az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO/IEC 27001:2013 szabványok integrált menedzsment rendszerének bevezetését, működtetését és folyamatos fejlesztését.

A BME IK súlyt fektet arra, hogy munkatársai magas szintű és naprakész tudással rendelkezzenek, ezért megköveteli és támogatja a folyamatos képzést és önképzést. Munkatársaink fejlődését rendszeresen értékeljük, szakmai felkészültségüket és teljesítményüket elismerjük.

Partnereink és beszállítóink megválasztásakor kiemelten vizsgáljuk azokat a körülményeket, amelyek befolyásolhatják a közreműködésükkel érintett tevékenységeink minőségét és információvédelmét. Elsősorban azokkal kívánunk hosszútávon együttműködni, akik azonosulnak minőségügyi és információvédelmi törekvéseinkkel.

Tevékenységünket, minden elemének folyamatos ellenőrzésével, javításával, a partneri észrevételek visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük.

Az előírásoknak való mindenkori megfelelés biztosításáért különös gondot fordítunk arra, hogy minőség- és információvédelmi politikánkat minden munkatárs megértse, elfogadja és alkalmazza.

A sérülékenységeinket, befolyásolhatóságunkat csökkentő, és a támadásokat elhárító intézkedéseinken kívül, lehetőségeinkhez mérten együtt működünk a Műegyetemen belül és kívül a versenyszféra és a közszféra szereplőivel, hogy a kockázatok kezelhetők és/vagy a bekövetkezett károk helyreállítási költségei elkerülhetők, átterhelhetők, csökkenthetők, illetve elfogadhatók legyenek.

Incidens esetén biztosítjuk a működés fenntarthatóságát, minimalizáljuk a szükségessé váló helyreállítási időt és a következménykárokat, hogy az esetleg bekövetkező, nemkívánatos visszafordíthatatlan változásokat elkerüljük.

A stratégiai irányelvek a BME IK minden munkatársától és közreműködő partnerétől folyamatosan megkívánják a minőségbiztosítás és az információbiztonság mindenkori megléte érdekében a tudatos és pozitív erőkifejtést, valamint az együttműködést.