2017/05/25

A „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című, "KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025" azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában, a BME IK 2017. május 19-ével lezárta a Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NyENy) logikai rendszertervezési fázisát. A BME IK a követelmény-specifikációt és a rendszertervet, valamint a további feladatokat bemutatta a konzorciumi partnereknek.

A kiterjesztett munkacsoport megbeszélésen - a BME IK munkatársai mellett - részt vettek a NISZ Zrt. és az Idomsoft Zrt. képviselői.

A BME Közigazgatási Informatikai Központ munkatársai (dr. Risztics Péter, Jankovits István, dr. Goldschmidt Balázs) a kibővített munkacsoport értekezleten előadásukban ismertették az elektronikus ügyintézési törvényben előírt információforrások regisztere, valamint az adat- és iratmegnevezések jegyzéke megvalósításának rendszertervét. Az információforrások regisztere, valamint az adat- és iratmegnevezések jegyzéke az együttműködő szervek interoperabilitásának létrehozását elősegítő eszközrendszer fontos elemei, melyek támogatást nyújtanak az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet irányítási-ellenőrzési tevékenységéhez is.

Az előadás végén a résztvevőkkel egy kötetlen beszélgetés keretében került sor a felmerült kérdések tisztázására.