Szolgáltatás-orientált architektúrák (SOA)

A Szolgáltatás Orientált Architektúra (SOA - Service Oriented Architecture) az a paradigma, amelynek alapján elosztott, heterogén rendszerek együttműködése viszonylag egyszerűen létrehozható. Az együttműködés megvalósításához nélkülözhetetlen egy olyan infrastruktúra, egy közmű, amely a kliens kérését továbbítja a szolgáltatóhoz, majd – amennyiben szükséges – a választ vissza a kliensnek. Ma úgy látszik, hogy ennek a közműnek a technológiai alapjait az XML, a SOAP, a UDDI, általában a Web Services (WS, web-szolgáltatás) jelenti. A web-szolgáltatásokból, mint elemi lépésekből üzleti folyamatok építhetők fel (és írhatók le célszerűen BPEL-ben – Business Process Execution Language), amelyek maguk is web-szolgáltatásként jelenhetnek meg. A fent említett komponensek összekapcsolásának elveit, a komponensekből kialakítható közművet, a megvalósító számítógépes rendszereket nevezzük szolgáltatás orientált architektúrának (Service Oriented Architecture – SOA). Napjainkra az IT piac valamennyi jelentősebb szereplője (pl. IBM, Microsoft, Sun, Oracle) megjelent a maga SOA rendszerével, amellyel szervezeteken és távolságokon átívelő, kiterjedt informatikai rendszerek (mint például e-kereskedelem, e-közigazgatás stb.) problémáinak megoldását ígérik. A világban sok helyen és területen (az egészségügytől a pénzügyekig) folynak kísérletek a bonyolult informatikai rendszerek SOA alapon történő integrálására a fent említett eszközök felhasználásával. Kiindulva abból, hogy a piac várhatóan hosszú távon is diverzifikált marad, és így az együttműködésre kényszerülő alkalmazók más-más SOA termékek mellett döntenek, megállapítható, hogy az architektúra széleskörű elterjedésének kulcsa a különböző gyártók rendszereinek interoperabilitása. Ez azonban nem csupán az egyes gyártók eszközinek közvetlen összekapcsolhatóságát jelenti, hanem különböző absztrakciós szinteken is felvet megoldandó kérdéseket. Ilyenek a technikai, a szemantikai, a szervezeti és bizonyos esetekben a jogi interoperabilitás problémái.

A Web Services architektúra mellett jelentős tapasztalatunk van a RESTful szolgáltatások, valamint az AMQP alapú mikroszolgáltatások területén is.