Elosztott rendszerek

Elosztott és párhuzamos rendszerek fejlesztésében, alkalmazásában, teljesítmény modellezésében, valamint elosztott algoritmusok kialakításában rendelkezünk széles körűen hasznosítható tapasztalatokkal.

A különböző számítási problémák egyre gyorsabb számítógépeket igényelnek, ráadásul úgy tűnik, az alkalmazott technológiák sebessége eléri a hagyományos integrált áramkörökkel elérhető sebességi határokat. A teljesítmény további növelésére rendszertechnikai megoldás kínálkozik, mely a párhuzamosításban ölt testet.

Az erőforrások földrajzilag is elkülönülő helyen történő felhasználása további motivációt nyújt a párhuzamos és elosztott rendszerek használata felé.

A klaszterek használata általános célú nagyteljesítményű számítási feladatok elvégzésére szintén egyre elterjedtebb, mióta az asztali számítógépek teljesítménye és a hálózati kapcsolat sebessége lényegesen megnövekedett.

Piramis klaszter rendszer

A Piramis klaszter rendszer célja egy PC klaszteren alapuló párhuzamos programozási környezet felállítása.

A Piramis rendszer lényegében egy operációs rendszer kiterjesztés, mely képes több, különálló asztali számítógépet egyetlen virtuális számítógéppé összekapcsolni. A rendszer üzenetkezelésre épül, fő célja egy hatékony és egységes rendszerképet mutató klaszter programozási környezet létrehozása, mely jól illeszkedik az objektum orientált nyelvekhez, és lehetővé teszi az üzenetkezelés alapú programozási módszerek használatát. A rendszer további fontos jellemzője, hogy nem csupán a helyfüggetlen címzést és üzenetküldést valósítja meg, hanem lehetőséget biztosít a grafikus felület és a szálak magas szintű operációs rendszer független kezelésére is. Emellett a Piramis rendszer laboratóriumi mérési környezetet szolgáltat különféle elosztási algoritmusok teszteléséhez. Ezek arra a kérdésre keresik a választ, hogy az adott rendszerparaméterektől függően az egyes feladattípusok esetén milyen elosztást érdemes alkalmazni.

Elosztott adatbányászat

A projekt célja az adatbányászat témakörén belül olyan módszerek és algoritmusok kialakítása, amelyek elosztott módon valósítják meg a hagyományos adatbányászati feladatokat. Szintén fontos cél a teljesítmény modellezés, illetve a teljesítmény elosztás.

Elosztott számítási és tárolási rendszerek

A témakörhöz kapcsolódó kutatás-fejlesztés célja a nagy számítási és/vagy tárolási igényű feladatok megoldásának támogatása. Ehhez a hálózati technológiák gyors fejlődése révén hatékony és gazdaságos megoldásokat nyújtanak az elosztott rendszerek. Ezen a téren jelentős együttműködés alakült ki nemzetközi kutatócsoportokkal első sorban az ún. grid és cloud rendszerek alkalmazása és fejlesztése terén. Ilyen pl. a  Cern-ben folyó LHC kísérlet számítógépes támogatása. Számos kutatási területen így pl. a részecskefizikában is hatalmas adatmennyiséget kell hatékonyam tárolni és kezelni. A kutatási téma másik részterülete az olyan elosztott fájlrendszerekre koncentrál mint pl. a HP SFS.