Szoftverminőség, -menedzsment és –tesztelés

A szoftverminőség-biztosítási területen kiemelten foglalkozunk a folyamat alapú minőségbiztosítási ajánlások és szabványok külön-külön, illetve integrált módon történő alkalmazásával. Ilyen ajánlások, szabványok például a Capability Maturity Model Integration (CMMI®), a Software Process Improvement and Capability dEtermination (ISO/IEC 15504 – SPICE), valamint annak autógyártásra testreszabott változata, az Automotive SPICE®. Kutatásaink ezen a területen elsősorban a CMMI® köré összpontosulnak, melynek leképezését már több más szabványra megvalósítottuk (pl. ISO 9001). Oktatóink közül többen CMMI® alapú felkészítésben és auditálásban is részt vettek szoftverfejlesztő cégeknél.

Vizsgálunk és oktatunk a szervezeti szintnél alacsonyabb szinten alkalmazható szoftverfejlesztési modelleket is. Ilyen a szoftverfejlesztő csoportok szintjén alkalmazható Team Software Process (TSP®), valamint az egyéni szoftverfejlesztők szintjén alkalmazható Personal Software Process (PSP®), melyek segítéségével az egyének és csoportok folyamatai olyan módon fejleszthetők, hogy azok hatékonyan támogassák a szervezet folyamatait.

Kiemelten foglalkozunk a szoftverméréssel. Olyan módszer kidolgozásán fáradozunk, amely elősegíti, hogy gazdaságos és produktív mérési programok kerüljenek kialakításra a szoftverfejlesztő cégeknél. A módszer (Stakeholder Driven Software Measurement) az érdekelt felek „érdekeinek” azonosításából és egyesítéséből vezeti le a mérésekkel előállítandó, releváns információigényeket. Segítségével meghatározható a mérések azon a szűk köre, amely elegendő a valóban szükséges információigények előállítására. Vizsgálataink kiterjednek népszerű mérési módszerek (pl.: Goal-Question-Metric, Practical Software and Systems Measurement, stb.) és mérési modellek (pl.: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 25000, COSMIC-FFP, stb.) vizsgálatára is.

Oktatjuk a szoftverprojektek menedzselésére alkalmazott legnépszerűbb módszereket, mint például a PRINCE2-t (PRojects IN Controlled Environments 2) és az IDEAL-t.

Vizsgáljuk és oktatjuk a szoftvertesztelés funkcionális, nem-funkcionális, strukturális, karbantartási tesztelés technikáit, a statikus és dinamikus tesztelés lehetőségeit.  Kiemelten vizsgáljuk a szemlézés különböző megvalósításait. Olyan szemlézési folyamatot dolgoztunk ki, amely megfelel valamennyi népszerű szoftverfolyamat érettségi modell elvárásainak.