Kutatási, termék- és szolgáltatás-fejlesztési területek, kompetenciák

A BME IK statútumának megfelelően a kutatás-fejlesztési együttműködéseiben, illetve a konkrét termék- és szolgáltatásfejlesztési munkában saját erőforrásait mozgósítja, ugyanakkor dinamikus humánerőforrás gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az Egyetem szellemi hátterét is igénybe vegye. Az elmúlt több mint tíz évben kialakultak ennek adekvát formái, és egyetemen belüli partnerei. Az Egyetemen belüli közreműködő partnerek, kompetenciák főként a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) tanszékeiről kerülnek ki, ezen belül elsősorban az Irányítástechnika és Informatika Tanszékkel (IIT) és az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékkel (AAIT) alakult ki gyümölcsöző együttműködés.


Szoftvermodellezés

IT Biztonság

Szoftverminőség, -menedzsment és -tesztelés

Vállalati alklamazások

Elosztott rendszerek

Szolgáltatás-orientált architektúrák (SOA)

Adatkezelő technológiák

Web portálok

Felhő rendszerek

Mobilszoftverek